Make your own free website on Tripod.com
De Pinksterbeweging in Rusland, groeien tegen de verdrukking in.
Unie van Pinksterchristenen van het Evangelische geloof.
Home
Ontstaan van de Pinksterbeweging
Pinkstermissie van Ivan Voronaev.
Antigodsdienstige houding
Voortbestaan van de godsdienst.
Verspreiding van de Pinksterbeweging.
Uitdaging van de Pinksterbeweging.
Unie van Pinksterchristenen.
Vrijheid van geloof.
Huidige vervolging (links).
OVSE.
Het huidige Rusland.

De eerste Pinksterkerk in Rusland is opgericht in 1907 in wat nu een onderdeel is van Finland, maar wat in die tijd een deel was van het Russische rijk. In 1913 ontstonden in Sint Petersburg, in die tijd de hoofdstad, de eerste pinkstergemeenten. In het begin van de jaren 20 was het Pinkstergeloof over heel Rusland verspreid. Diegene die hierbij een grote rol heeft gehad is, zoals eerder vermeld, I.E. Voronaev. Ook heeft hij een grote rol gespeeld bij het verenigen van de verschillende kerken door het oprichten van de Pinkster Unie.

In 1926 werd het eerste Oekra´ense Congres van Pinkstergelovigen gehouden en werd de naam 'Oekra´ense Unie van Christenen van het Evangelische Geloof' aangenomen. In 1927 omvatte deze unie 350 kerken met meer dan 17.000 leden. Als gevolg van de vervolgingen in de latere jaren 20 werd de unie een ondergrondse beweging. In 1930 werd Voronaev samen met een aantal andere leiders gearresteerd. In die tijd was er nog een andere Pinksterorganisatie, n.l in Polen, welke werd geleid door Schmid. In de 20er jaren hielp hij bij het formeren van Pinkstergemeenten in de Ternopol, Rovno en Brest regios van het land.

 

In 1929 werd het eerste verenigde congres gehouden en kreeg de kerk de naam 'Unie van Christenen van het Evangelische Geloof in Polen'. In datzelfde jaar werd het eerste exemplaar gepubliceerd van het blad Overdenking', waarvan Schmid de editor was.

 

Als resultaat van de annexatie door de Sovjet-Unie in 1939 en 1940 van de westelijke delen van de onder andere de Oekra´ne en de Baltische staten, kwamen de Pinkstergemeenten die door Schmid geleid werden onder gezag van de Sovjet Unie.

 

Voorafgaand aan het jaar 1941, toen Hitler Rusland aanviel, ontwikkelden de Sovjet autoriteiten georganiseerde onderdrukking van alle gelovigen, met name de Pinkstergelovigen. Honderden kerken werden gesloten en tienduizenden mensen werden gearresteerd en gedood in gevangenissen en concentratiekampen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog nam deze vervolging enigszins af.

In 1944 formeerden de Baptisten en Evangelische-Pinksterchristenen een gezamenlijke unie die de naam 'Kerk van Evangelische Baptistenchristenen', welke geleid werd door de raad van deze unie. In 1945 sloten beide vleugels van Pinkstergemeente, dus de 'Oekra´ense Unie van Christenen van het Evangelische Geloof' en de 'Unie van Christenen van het Evangelische Geloof in Polen', zich aan bij deze organisatie. Vanaf dat moment mochten er legaal diensten gehouden worden in de gebouwen van deze unie.

 

In 1990 werd het eerste congres van de Pinkster Unie van Rusland gehouden en werd de nieuwe naam De Unie van Christenen van het Evangelische geloof in de Russische Federatie aangenomen.

Het tweede congres werd in maart 1994 gehouden en het derde in maart 1998, beide keren in Moskou. Tijdens het derde congres werd een nieuw leiderschap gekozen en kreeg de unie weer een nieuwe naam, namelijk 'Unie van Christenen van het Evangelische Pinkster Geloof in Rusland'.

Op dit moment telt deze unie meer dan 1350 kerken met een totaal van 300.000 leden. Binnen de landsgrenzen van Rusland horen er drie theologische instituten, een paar dozijn bijbelscholen en honderden zondagsscholen tot de unie. De unie heeft verder 56 regionale centrums en 106 kerken hebben hun eigen gebouwen. Veel pinkstergemeenten zijn bezig met de bouw van hun eigen kerk. Er worden bladen uitgegeven zoals 'Primiritel' (overdenker, vredemaker), 'Blagovestnik' (evangelist) en 'Radost' (blijdschap, vreugde). Daarnaast zijn er ook nog ongeregistreerde gemeenschappen.

De unie speelt een actieve rol in het politieke leven in het land. Deze leiders waren betrokken bij het ontwikkelen van de grondwet van de Russische Federatie, welke door middel van een referendum in 1993 werd aangenomen. Ook participeert de unie in de Russische Raad van Voorgangers met betrekking tot communicatie met andere religieuze groeperingen.

De unie is verder betrokken bij veel charitatief werk, het verspreiden van het licht van het evangelie naar de verste uithoeken van Rusland, gebed, getuigen zijn en werken aan spirituele opwekking in Rusland.

Meer info over o.a. de Pinksterbeweging in Rusland.

Enter supporting content here