Make your own free website on Tripod.com
De Pinksterbeweging in Rusland, groeien tegen de verdrukking in.
De verspreiding van de Pinksterbeweging.
Home
Ontstaan van de Pinksterbeweging
Pinkstermissie van Ivan Voronaev.
Antigodsdienstige houding
Voortbestaan van de godsdienst.
Verspreiding van de Pinksterbeweging.
Uitdaging van de Pinksterbeweging.
Unie van Pinksterchristenen.
Vrijheid van geloof.
Huidige vervolging (links).
OVSE.
Het huidige Rusland.

Bron: Godsdienst in de Sovjet-Unie (Walter Kolarz).

 

Het is een paradoxaal feit dat de Pinksterbeweging in de Sovjet-Unie pas een belangrijke religieuze kracht is na haar formele fusie met de doopsgezinden en evangelische christenen.

Oorspronkelijk beperkt tot de Oekra´ne en Wit-Rusland, drong de Pinksterbeweging binnen enkele jaren ook door in veel andere delen van het land. De sovjetpers heeft pinkstergroepen gesignaleerd in een groot aantal provincies en steden van Europees Rusland. Ook uit menig deel van AziŰ wordt het bestaan van pinksterorganisaties gemeld, vooral uit het Altai-Gebied, KirgiziŰ, Oezbekistan, Kazakstan en de Zeeprovincie van het Sovjetrussische Verre Oosten. De oorzaak van deze verbazingwekkend ruime verspreiding is tweeledig. Op de eerste plaats zijn er talrijke bekeringen gemaakt in de werkkampen, waar de gevangenen  Oekra´ense en Wit-Russische pinksterchristenen ontmoetten die zich met grote ijver toelegden op de verkondiging van hun geloof en de verspreiding van bijbelteksten. Na hun vrijlating uit de kampen hebben de bekeerlingen nieuwe organisaties gesticht in nieuwe streken. Dit bracht ook etnisch een verandering van de situatie teweeg: de Pinksterbeweging was niet langer een overwegend Oekra´ense aangelegenheid, maar omvatte ook een aanzienlijk deel Groot-Russen en bovendien een kleiner aantal Duitsers en leden van andere nationaliteiten. De sovjetpers beweert dat er zich onder de bekeerlingen van de Pinksterbeweging veel misdadige elementen bevinden. Maar als dat waar is, dan zijn het in ieder geval bekeerde misdadigers, want de pinksterchristenen stellen aan hun leden hoge morele eisen.

Op de tweede plaats dankt de Pinksterbeweging haar verspreiding aan de opzettelijke migratie van pinkstergroepen. Aan dit zwervend bestaan van de pinksterchristenen schijnt een complex van factoren ten grondslag te liggen: 1 daarvan is het streven om aan de greep van het regime te ontsnappen en naar streken te trekken waar zij onbekend zijn en waar de plaatselijke autoriteiten misschien nog geen weet hebben van het 'pinkstergevaar'.

Enter supporting content here