Make your own free website on Tripod.com
De Pinksterbeweging in Rusland, groeien tegen de verdrukking in.
Het huidige Rusland.
Home
Ontstaan van de Pinksterbeweging
Pinkstermissie van Ivan Voronaev.
Antigodsdienstige houding
Voortbestaan van de godsdienst.
Verspreiding van de Pinksterbeweging.
Uitdaging van de Pinksterbeweging.
Unie van Pinksterchristenen.
Vrijheid van geloof.
Huidige vervolging (links).
OVSE.
Het huidige Rusland.

Bron: Veel van onderstaande gegevens, met name de statistische, zijn ontleend aan: Patrick Johnstone, Operation World. Dit handboek geeft een schat aan informatie over christendom en zendingswerk in alle landen ter wereld.

 

Land en Volk

Land
Met 17.075.000 km2 is Rusland het grootste land van de wereld (ruim 400 keer zo groot als Nederland). Tussen het oosten en het westen van het land liggen 11 tijdzones. De Russische Federatie bestaat uit Rusland, acht Europese/Uralische autonome republieken, acht Kaukasische republieken en vijf Siberische republieken. Verder zijn er nog 11 autonome gebieden. De hoofdstad Moskou telt ongeveer 9 miljoen inwoners. De bevolking van St. Petersburg, de tweede stad is zo'n 4,5 miljoen. Verstedelijking 74%.

Volk

Bevolking: 148.000.000
Bevolkingsdichtheid: 9/km2

Het grootste deel van de bevolking (85,5%) is Slavisch. Vooral in het zuiden van het land en in delen van Siberie zijn vele minderheidsgroeperingen, zoals de Kaukasiers en Turkse volken, met hun eigen talen en gewoontes.

Indo-Europees 89.3%:

         Slavisch 85.5% (Russisch 120.000.000; Oekraiens 4.363.000; Wit-Russisch 1.206.000; Pools 94.000)

         Kaukasisch 2.2% (Tsjetsjeens 908.000, Avar 544.000; Kabardin 386.000; Dargin 353.000; Lezgin 257.000; Ingoesjeten 215.000; Adygey 123.000; Lak 106.000; Tabasaran 94.000; Cherkess 51.000)

         Iraans 0.32% (Ossetisch 402.000; Tadjik 38.000)

         Overig 1.3% (Duits 842.000; Armeens 532.000; Moldavisch 178.000; Gypsy 152.000; Georgisch 130.000; Grieks 92.000)


Turks/Altaisch 8%:

         Turks 7.6% (Tatar 5.522.000; Chuvash 1.774.000; Bashkir 1.345.000; Kazakh 636.000; Azerbajaans 336.000; Kumyk 277.000; Karachay 268.000; Khakass 79.000)

         Altaisch 0.4% (Buryat/Mongolisch 420.000; Yakut 380.000; Tuvin 206.000; Kalmyk 166.000; Nogay 74.000; Altai 69.000; Evenki 30.000)

         Finno-Ugric 2.1% (Mordvinian 1.072.000; Udmurt 714.000; Mari 644.000; Komi 336.000; Karelian/Fins 172.000; Komi-Permyak 147.000)

         Semitisch 0.38% (Joods 550.000; Assirisch 10.000)

         Overige Siberische volken (15) 0.1% (Nents 34.000; Chukchi 15.000)

         Overig 0.1% (Koreaans 107.000)


Alfabetisering 98% (mannen 100%, vrouwen 97%).
Officiele taal: Russisch en lokale talen in de autonome gebieden.
Alle talen: 101
Talen waarin de Bijbel vertaald is: in 6 de complete Bijbel; in 6 het Nieuwe Testament; in 29 bijbelgedeelten.

 

 

Godsdienst

Zeventig jaar lang was het het doel van de Communistische Partij om 'religieus bijgeloof' uit te roeien. Atheisme werd aangemoedigd en het openlijk uitoefenen van je geloof was verboden. Alle religies werden onderdrukt, vervolgd en gemanipuleerd, zodat de communistische doelen verwezenlijkt konden worden. In die periode kwamen miljoenen om, of werden gevanggezet om hun geloof. Duizenden kerken zijn verwoest. Volgens de wet is er momenteel vrijheid van godsdienst.

De voornaamste stromingen:

         Niet religieus/overig: 32,7%

         Moslim: 8,7% (voornamelijk Turkse en Kaukasische volken)

         Boedhisten: 0,6%, Hare Krishna 0,47%, Joden 0,4%

         Shamanisten/animisten 0,8% (deze groep groeit snel)

         Christendom: 56,3% (55% orthodoxen, 0,7% protestanten, 0,48% katholieken, 0,08% randgroeperingen)

 

 

Protestanten: 0,7 % mogelijk veel hoger (Groei: 4,1 % per jaar)

Denominaties

Plaatselijke
kerken

Belijdende
leden

Aangesloten
leden

Euro-aziatische Baptisten Gemeente

1.200

150.000

429.000

Lutherse Kerk

 

102.000

70.000

Unie van Pinkstergemeenten

400

35.000

130.000

Niet-geregistreerde Pinkstergemeenten

250

30.000

107.000

Zevende Dag's Adventisten

205

38.000

90.000

Overige Pinkstergemeenten

 

15.000

60.000

Onafhankelijke Baptisten Gemeenten

80

10.000

30.000

Niet geregistreerde Baptisten Gemeenten

125

10.000

20.000

Hervormde Kerk

 

3.000

6.000

 

 

 

 

Denominaties (9)

2.260

393.000

1.041.000

Bijbelgetrouwe christenen

0,56%

278.200

831.000

Pinkstergemeenten/charismatisch

0,23%

96.000

343.000

 

Zendelingen in Rusland:473 (1:312.000 mensen) in meer dan 40 organisaties.
Zendelingen vanuit Rusland: ongeveer 500.

 

Katholieken: 0,48 % (Groei: 10,3% per jaar)

Denominaties

Belijdende
leden

Aangesloten
leden

 

Oosterse riten katholieken

320.000

493.000

 

Latijnse riten katholieken

143.000

220.000

 

Alle katholieken

463.000

713.000

 

 

Zendelingen in Rusland: n.a.

 

Randgroeperingen: 0,08 % (Groei 19,4% per jaar)

Denominaties

Belijdende
leden

Aangesloten
leden

 

Jehovah's Getuigen

16.800

56.000

 

Alle overige groeperingen: (5)

36.000

60.000

 

Alle groeperingen (6)

52.800

116.000

 

 

Orthodox: 55% (Groei 16,8% per jaar)

Denominaties

Plaatselijke
kerken

Belijdende
leden

Aangesloten
leden

Russisch Orthodoxe Kerk

8.000

46.800.000

72.000.000

Alle Old Believers (3)

310

1.219.000

1.700.000

Armeens Apostolisch

 

270.000

450.000

Georgisch Orthodox

 

42.300

65.000

Alle overige (13)

 

166.450

303.000

Groeperingen (19)

8.310

48.490.750

74.518.000

 

 

Taal

Russisch is de voornaamste taal, alhoewel in de autonome gebieden lokale talen worden gebruikt. Verder worden er nog vele stammentalen gesproken in afgelegen gebieden van Rusland.

Klimaat & Geografie

Klimaat
Omdat Rusland zo'n groot land is, zijn de klimaatsverschillen enorm. De winters zijn bijvoorbeeld koel in het gebied bij de Zwarte Zee en heel erg koud in Siberia. Het noordpool gebied is zelfs zomers niet erg warm, terwijl het in de steppe-gebieden heel heet wordt. Het Europese deel van Rusland heeft een vochtig landklimaat.

Geografie
Ook het landschap verschilt in vele delen van het land. Zo kom je ten weste van het Ural-gebergte naast uitgestrekte vlaktes alleen af en toe lage heuvels tegen, terwijl er langs de zuidelijke grenzen van Rusland veel bergen zijn. In Siberia vind je zowel uitgestrekte bossen als toendra's. Het land heeft veel natuurlijk bronnen zoals olie, gas, kool en mineralen, terwijl de beperkingen van klimaat, landschap en afstand enorm zijn. Maar 8% van het landoppervlak wordt gebruikt voor landbouw en nog eens 8% voor weilanden; 45% van het landoppervlak is bos en 42% overig. Hoewel Rusland het grootste land van de wereld is, is er in vele delen van het land gebrek aan goede grond en een goed klimaat voor landbouw (te koud of te droog).

 

Geschiedenis en Politiek

In de eerste eeuwen na Christus verspreidden Slaven, de voorouders van de huidige Russen, zich vanuit de omgeving van OekraÔne en Wit-Rusland zich over grote delen van hedendaags Rusland. In de 8e eeuw werd Rusland een land.
Tussen 1547 en 1917 werd Rusland geregeerd door (meestal autocratische) tsaren. Met de Communistische Revolutie in 1917 kwam definitief een einde aan de macht van de tsaren. De volgende zeventig jaren werd Rusland (en vanaf 1922 de USSR) door de communisten geregeerd en het volk geŽxploiteerd. Landhervormingen (collectivisering), vervolgingen, hongersnood en de Tweede Wereldoorlog kostten in die jaren aan miljoenen mensen het leven.
Toen in de jaren '80 de macht van de regering in Moskou minder werd, brokkelde het Sovjet Rijk vanwege de haat en wrok van de vele onderdrukte groepen heel snel uiteen. In 1990 kwam er een einde aan het een-partij-systeem en werd het land officieel democratisch. Veel republieken zijn zelfstandig geworden en een aantal streeft nog steeds naar zelfstandigheid. Alhoewel er op het moment vrijheid van meningsuiting is in Rusland en het met de economie van Rusland iets beter lijkt te gaan, is het land nog steeds erg kwetsbaar en het is de vraag hoe de toekomst eruit zal zien. De regering heeft recentelijk bijvoorbeeld verschillende maatregelen genomen die erop lijken dat de vrijheid van de media om kritiek op de overheid te uiten weer minder wordt.

 

 

Economie

Rusland is potentieel een erg rijk land, maar de gevolgen op lange termijn van een gecentraliseerde Marxistische regering zijn enorm. Industrialisatie en het collectiviseren van boerenbedrijven gingen gepaard met enorme kosten en wreedheden. De bittere vrucht van grote tegenstellingen, inefficiŽntie en economische verwaarlozing zijn zelfs tegenwoordig nog merkbaar. Het land gaat door enorme moeilijkheden in de overgang van een centraal georganiseerde economie naar een moderne markteconomie. Pogingen van de Russische regering om de economie te liberaliseren en de invloed van de staat te verminderen gaan langzaam vanwege de tegenwerking van de bureaucratie en de oude leiderschapsstructuren die zich bedreigd voelen door de veranderingen.

Enter supporting content here